Publications


Ph.D. Thesis: Adjustment of rainfall estimates from weathers radars using in-situ stormwater drainage sensors. / Ahm, Malte. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, 2016. (DCE Thesis; Nr. 73).

Peer reviewed international journal articles

Can the Volume Ratio of Coarse to Fine Particles Explain the Hydraulic Properties of Sandy Soil? / Nielsen, Jesper E.; Karup, Dan; de Jonge, Lis W.; Ahm, Malte; Bentzen, Thomas R., Rasmussen, Michael R. and Moldrup, Per. Soil Science Society of America Journal, Vol. 82,  Iss. 5, 2018, p. 1093-1100.

Weather Radar Adjustment Using Runoff from Urban Surfaces. / Ahm, Malte; Rasmussen, Michael R. Journal of Hydrologic Engineering, Vol. 22, Iss. 5, 2017.

Rainfall measurement based on in-situ storm drainage flow sensors. / Ahm, Malte; Rasmussen, Michael R. Urban Water Journal, Vol. 14, Iss. 1, 2017, p. 23-33.

Estimation of combined sewer overflow discharge: a software sensor approach based on local water level measurements. / Ahm, Malte; Thorndahl, Søren; Nielsen, Jesper E.; Rasmussen, Michael R. Water Science and Technology, Vol. 74, Iss. 11, 2016, p 2683-2696.

Comparison of short-term rainfall forecasts for modelbased flow prediction in urban drainage systems. / Thorndahl, Søren; Poulsen, Troels Sander; Bøvith, Thomas; Borup, Morten; Ahm, Malte; Nielsen, Jesper Ellerbæk; Grum, Morten; Rasmussen, Michael Robdrup; Gill, Rasphall; Mikkelsen, Peter Steen. Water Science and Technology, Vol. 68, Iss. 2, 2013, p. 472-478.

Estimating Subcatchment Runoff Coefficients using Weather Radar and a Downstream Runoff Sensor. / Ahm, Malte; Thorndahl, Søren; Rasmussen, Michael R.; Bassø, Lene. Water Science and Technology, Vol. 68, Iss. 6, 2013, p. 1293-1299.

Research project reports

Avanceret Online Måling af Overløbskvalitet (AMOK). / Høgh, Jan; Ahm, Malte; Thorndahl, Søren Liedtke; Nielsen, Jesper Ellerbæk; Rasmussen, Michael Robdrup; Mikkelsen, Peter Steen; Vezzaro, Luca; Lynggaard-Jensen, Anders; Eisum, Niels; Bassø, Lene. Aarhus Water Ltd., 2015.

National publications (Danish)

Vejrradar i Vandsektoren. / Ahm, Malte. DANSKVAND – dit og DANVAs magasin, No. 4, 2017, p. 46-47.

YWPDK’s Sommer 2016. / Ahm, Malte. DANSKVAND – dit og DANVAs magasin, No. 5, 2016, p. 54-55.

YWPDK Konference 2016. / Ahm, Malte; Dogan, Sune. DANSKVAND – dit og DANVAs magasin, No. 3, 2016, p. 20-21.

Tema 1: BEWARE – Danmarks største regnmåler. / Nielsen, Jesper Ellerbæk; Ahm, Malte; Rasmussen, Michael Robdrup, Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem: Årsnotat 2015. red. / Rikke Sjølin Thomsen. København : DMI, 2016. s. 36-41 (DMI Report; Nr. 03, Vol. 16). Bidrag til rapport.

Darcy flow forsøg til bestemmelse af permeabiliteten af intaktjordprøver. / Ahm, Malte. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University, 2013. 18 s. (DCE Technical Reports; Nr. 154).

Estimering af afløbskoefficienter ved brug af vejrradarer. / Ahm, Malte. EVA: Erfaringsudveksling i vandmiljøteknikken, Vol. 26, Nr. 2, 2013, s. 19-20.